Met ingang van 2014 is de bestuursstructuur veranderd. Waar voorheen het voltallige bestuur de dagelijkse leiding had, is er nu een splitsing gemaakt.

Het volledige bestuur neemt beslissingen aangaande de te volgen strategie en zet de grote lijnen uit. Het dagelijks bestuur geeft deze grote lijnen daarna invulling. Daarnaast moet het volledige bestuur de jaarplannen en jaarrekeningen vaststellen, zoals die door het dagelijks bestuur opgesteld worden.

Het bestuur delegeert een groot deel van de dagelijkse werkzaamheden aan het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur  
orkestdirecteur: Arjon Belder
artistiek leider: Jorind Josemans
zakelijk leider: Dik Heuvelman
   
Algemeen bestuur  
voorzitter: Rob Bekker
secretaris: Eline Vaessen
penningmeester: Dik Heuvelman
algemeen bestuurslid: Rian van de Vooren
  Angela Perdok
  Rik Vrolijk
  Sebastiaan Melief